Línies d’investigació

Línies d’investigación de l’Observatori Astronòmic.

Una funció de l’Observatori destacada en els estatuts de la Universitat és la investigació. La seua plantilla d’investigadors efectua aquesta tasca a l’Observatori, el qual és també centre d’acollida d’estudiants de doctorat, postdoctorat i professors visitants, on duen a terme la seua tasca i s’entrenen amb les tècniques astronòmiques. L’Observatori manté, de la mateixa manera, col·laboracions científiques amb altres centres a través de convenis i projectes.

Les línies d’investigació més importants desenvolupades fins l’actualitat a l’Observatori Astronòmic són l’astrometria d’objectes febles, especialment asteroides, l’estudi de planetes extrasolars i estreles nanes marrons al voltant de radioestreles pròximes, la fotometria de cúmuls estel·lars joves, l’estudi de fonts astronòmiques de raigs gamma i l’estudi de l’extensió i la massa d’halos de matèria obscura que envolta les galàxies, i la radioastronomia galàctica i extragalàctica.